Ο Π. Νίκας παρέδωσε τα κλειδιά του δήμου Καλαμάτας στον Θ. Βασιλόπουλο

Ο Π. Νίκας παρέδωσε τα κλειδιά του δήμου Καλαμάτας στον Θ. Βασιλόπουλο

 

Σχετικά