Αλειφέρη, Κλάδης, Μαστραγγελόπουλος, Μπάκας, Μπασακίδης & Φάβας οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας

Αλειφέρη, Κλάδης, Μαστραγγελόπουλος, Μπάκας, Μπασακίδης & Φάβας οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας

 

(Visited 18 times, 1 visits today)

Σχετικά