Παράταση μέχρι το τέλος του 2020 για τα «ορφανά» ακίνητα

Παράταση μέχρι το τέλος του 2020 για τα «ορφανά» ακίνητα

 

Σχετικά