Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος για τις φωτιές στην Αργολίδα

Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος για τις φωτιές στην Αργολίδα

 

Σχετικά