Εκδήλωση από το ΠΑΜΕ στο Ναύπλιο για την εργατική Πρωτομαγια

Εκδήλωση από το ΠΑΜΕ στο Ναύπλιο για την εργατική Πρωτομαγιά

 

Σχετικά