Παρουσιάστηκε στο “Μέγα Αλέξανδρο” το βιβλίο για το κίνημα της Φιλικής Εταιρείας

Παρουσιάστηκε στο “Μέγα Αλέξανδρο” το βιβλίο για το κίνημα της Φιλικής Εταιρείας ως προάγγελου της Επανάστασης του 1821

Σχετικά